New hotel search

Pick location

Check-in date:

Nights:

Check-out date:

Rooms:

Adult(s) Children

Search

Hilton Milan 4 Star Superior Milan, Italy

Via Luigi Galvani 12 Show map 2.6 km to city center

Hilton Milan, en üst uluslararas? stadartlara göre ba?tan a?a?? yenilenmi?tir. Yeni çözümler ve yöntemler Milano'da konaklaman?z?n daha rahat ve ilginç olmas?n? sa?lamayacakt?r. Hilton Milan, ?ehrin ticari merkezinde kalman?n keyfini ke?fetmenizi, tarihi merkeze ve moda üçgenine yak?n olman?z?, Tren Gar?, metro ve havaalan?na hareket eden servislere yak?nl???n?z? temin edecektir. Hilton Milan'da kalmak size aktivite ve faaliyet aras? antrakt imkanlar?nn keyfini ç?karma f?rsat?n? getirecektir. Otel sanat sergilerine, müzik faaliyetlerine ve gastronomik faaliyetlere ev sahipli?i yapmaktad?r. Milano'nun merkezinde kalarak, ünlü giyim markalar?n?n butiklerine,... Read more

Hilton Milan, en üst uluslararas? stadartlara göre ba?tan a?a?? yenilenmi?tir. Yeni çözümler ve yöntemler Milano'da konaklaman?z?n daha rahat ve ilginç olmas?n? sa?lamayacakt?r. Hilton Milan, ?ehrin ticari merkezinde kalman?n keyfini ke?fetmenizi, tarihi merkeze ve moda üçgenine yak?n olman?z?, Tren Gar?, metro ve havaalan?na hareket eden servislere yak?nl???n?z? temin edecektir. Hilton Milan'da kalmak size aktivite ve faaliyet aras? antrakt imkanlar?nn keyfini ç?karma f?rsat?n? getirecektir. Otel sanat sergilerine, müzik faaliyetlerine ve gastronomik faaliyetlere ev sahipli?i yapmaktad?r. Milano'nun merkezinde kalarak, ünlü giyim markalar?n?n butiklerine, muhte?em müzelere ve eski kliselere, sihirli "La Scala" ya ve uluslararas? spor aktivitelerine yürüyü? mesafesi kadar yak?n olacaks?n?z. Ayr?ca sadece bir saatlik otomobil yolculu?u mesafesinde göller, nehirler, Alpler ve Portofino Koyu gibi büyüleyici do?al güzellikler bulunmaktad?r.

Availability

 • 24h Reception
 • A la carte lunch
 • Air-conditioned
 • Bar
 • Bath
 • Breakfast room
 • Car hire
 • Carpeted
 • Conference room
 • Credit card
 • Currency exchange
 • Dining room
 • Disabled facilities
 • Fax
 • Fitness
 • Gift shop
 • Hairdryer
 • Internet
 • Parking
 • Pets
 • Pool
 • Restaurant
 • Room service
 • Spa
 • Television